קוי טאטו – מדיניות ביטול/החזרת מוצרים.

ביטול/שינוי מועד תור שנקבע מראש

• ביטול/שינוי מועד התור יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם הסטודיו או באופן דיגיטלי מול
מרכז השירות של הסטודיו.

• בביטול/שינוי מועד התור עד 48 שעות לפני תחילתו – הלקוח לא יאבד את ה מקדמה והיא
תוכל לשמש אותו לתור החדש שייקבע (בתנאי שהמועד החדש שייקבע לא יעלה על פרק זמן של חודש (30 יום) מהמועד המקורי שנקבע).

• במקרה של ביטל/שינוי מועד התור פחות מ-48 שעות ממועד תחילתו, יאבד הלקוח את דמי
המקדמה במלואם, קביעת תור נוסף בכפוף למקדמה נוספת.

• במקרה והלקוח לא הגיע כלל לתור שהוזמן או איחר במעל ל- 20 דקות (עשרים דקות) למועד
שנקבע, זכאותו למימוש התור במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בדמי מקדמה מלאים ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

החזרת מוצר

• לקוח רשאי לבטל עסקה ולהחזיר מוצרים שנרכשו בסטודיו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן
התשמ"א 1981 והתקנות מכוחו (החוק והתקנות מכוחו יקראו להלן "החוק").

• הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו במעמד המסירה לידיו.

• החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הרכישה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית (מוצר
סגור), בצירוף הוכחת קנייה.
                                                                        • החזר כספי יינתן באופן בו בוצע התשלום, עד 14 ימים מיום ביצוע ההחזרה/החלפה/ביטול העסקה.
                                                                        • החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 – ₪לפי הנמוך מביניהם. אם
יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום החזר כספי, לא יחול חיוב דמי ביטול. בביטול עסקאות
בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי
הביטול לעיל.

• לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא, שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה.

    מודים לכם על ההבנה ומצפים לראותכם בסטודיו.

    צוות קוי טאטו.