קוי טאטו – מדיניות ביטול/החזרת מוצרים.

ביטול/שינוי מועד תור שנקבע מראש

 • לא ניתן לקבל החזר בגין תשלום על סקיצה, שריון זמן המקעקע/ת ו/או מקדמה.

 • תשלום שהושאר בגין סקיצה תקף לעיצוב עליו סוכם בפגישת הייעוץ בלבד ומקוזז מעלות הקעקוע, ניתן לבצע עד שלושה סבבי תיקונים לסקיצה עד למועד ביצוע הקעקוע (ללא כל עלות נוספת).

    

 • כל תוספת סקיצה ו/או סבב תיקונים מחויבים בתשלום נוסף, כמו כן הסכום הראשוני ששולם לא יתקזז מעלות הקעקוע.

    

 • ביטול/שינוי מועד התור יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם הסטודיו ו/או באופן דיגיטלי מול
  מרכז השירות של הסטודיו. (בכפוף לקבלת הודעה מהסטודיו שבקשתכם התקבלה במערכת).

    

 • בביטול/שינוי מועד התור עד 48 שעות לפני תחילתו – הלקוח לא יאבד את הסכום ששולם לטובת הסקיצה ושריון זמן המקעקע/ת והוא יוכל לשמש אותו לתור החדש שייקבע (בתנאי שהמועד החדש שייקבע לא יעלה על פרק זמן של חודש (30 יום) מהמועד המקורי שנקבע).

    

 • במקרה של ביטל/שינוי מועד התור פחות מ-48 שעות ממועד תחילתו, לא ניתן יהיה לקזז את הסכום ששולם בגין עבודה על הסקיצה ושריון זמן המקעקע/ת מעלות הקעקוע, קביעת תור חדש בכפוף לתשלום נוסף.

    

 • במקרה והלקוח לא הגיע כלל לתור שהוזמן או איחר במעל ל- 20 דקות (עשרים דקות) למועד
  שנקבע, זכאותו למימוש התור במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בסכום אותו שילם בגין הסקיצה ושריון זמן המקעקע/ת ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

החזרת מוצר

• לקוח רשאי לבטל עסקה ולהחזיר מוצרים שנרכשו בסטודיו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן
התשמ"א 1981 והתקנות מכוחו (החוק והתקנות מכוחו יקראו להלן "החוק").

• הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו במעמד המסירה לידיו.

• החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הרכישה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית (מוצר
סגור), בצירוף הוכחת קנייה.
                                                                        • החזר כספי יינתן באופן בו בוצע התשלום, עד 14 ימים מיום ביצוע ההחזרה/החלפה/ביטול העסקה.
                                                                        • החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 – ₪לפי הנמוך מביניהם. אם
יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום החזר כספי, לא יחול חיוב דמי ביטול. בביטול עסקאות
בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי
הביטול לעיל.

• לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא, שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה.

  מודים לכם על ההבנה ומצפים לראותכם בסטודיו.

  צוות קוי טאטו.